Saffier

Wonen bij Saffier is zoveel mogelijk genieten van de gewone dingen die het leven zo bijzonder maken. Een praatje maken, een drankje met een goede vriend of vriendin, doezelen in het zonnetje, een kaartavondje organiseren……. Zo lang mogelijk de dingen blijven doen die u kunt doen. Voor uzelf en voor anderen. Op uw eigen manier. Samen met de mensen om u heen. Familie, vrienden, buren… Saffier ondersteunt daarbij. Saffier heeft oog voor wat voor u telt.

Onze overtuiging

‘Oog voor wat telt’ is het centrale thema van Saffier. In dit ene zinnetje brengen we tot uitdrukking waar iedereen zich bij Saffier dagelijks voor inzet. Wij verplaatsen ons in de mensen die bij ons wonen en waarvoor wij zorgen. Hun persoonlijke wensen en behoeften staan voorop. Wij stimuleren ze om daar zo veel en zo lang mogelijk zelf invulling aan te geven. Dat doen we vanuit de overtuiging dat dat positief bijdraagt aan de kwaliteit van hun leven.

Onze missie en visie

Saffier ondersteunt (ouder wordende) mensen om zichzelf te kunnen zijn en blijven, of ze nog thuis wonen of in één van onze locaties.

-----------------------------

Van jongs af aan leren we verantwoordelijkheid nemen en dat het fijn is om iets voor een ander te kunnen betekenen. Dat draagt bij aan een zinvol leven. Een zinvol leven is een gelukkiger leven. Als we ouder worden is dat niet anders. In de contacten met onze klant staat het zinvolle leven voorop. Dat nemen we als uitgangspunt en niet de ziekte of handicap. Het gaat erom wie hij of zij is en wat hij of zij wil en kan betekenen. Een mooi waardevol leven is belangrijker dan proberen alle risico’s uit te bannen.

De wereld verandert...

Oudere mensen langer thuis laten wonen, ze veel meer verantwoordelijkheid geven voor hun eigen welzijn, een actieve rol voor familie, vrienden en kennissen, het scheiden van wonen, zorg en behandelen, de kwaliteit van de zorg, goed personeel, de betaalbaarheid van de zorg. Dat zijn de uitdagingen waar wij bij Saffier volop mee bezig zijn.

... en Saffier verandert mee.

Wij zien in dat veranderende speelveld kansen én volop mogelijkheden om die kansen te benutten. Dat doen we door anders naar wonen, zorg en behandelen te kijken. Wij zoeken samen met onze klanten naar oplossingen om invulling te geven aan hun kwaliteit van leven.. Van daaruit bieden we vernieuwende, hoogwaardige zorg aan mensen die deze aanpak aanspreekt.

------------------------