Kennis en kwaliteit

Kwaliteitsplan

Het kwaliteitsplan heeft een prominente plek in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg met als titel ‘Samen leren en verbeteren’ en beschrijft het beleid van de zorgorganisatie op het gebied van de kwaliteit van zorg en van de maatregelen ter verbetering daarvan. Het kwaliteitsplan van Saffier vindt u hier.

Universitair Netwerk voor de Care Sector in Zuid-Holland

Saffier is aangesloten bij het Universitair Netwerk voor de Care sector in Zuid-Holland (UNC-ZH). Dit kennisnetwerk verbetert via wetenschappelijk onderzoek, in samenwerkingsverband met het LUMC en diverse ouderenzorginstellingen, de ouderenzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Saffier neemt deel aan onderstaande onderzoeksprogramma's:

 • FIT-HIP. Dit is een interventie programma om valangst en beperkingen in activiteit als gevolg van de valangst te verminderen bij heupfractuur patiënten opgenomen voor geriatrische revalidatiezorg in het verpleeghuis.
 • Meetinstrument GRZ. Het is belangrijk dat resultaten van clienten die een GRZ traject volgen vastgelegd worden. Alleen op die manier krijgen we inzicht in de resultaten van revalidatie. Om dit te bereiken heeft het UNC-ZH een basisset gestandaardiseerde en gevalideerde meetinstrumenten ontwikkeld.
 • Q-PID. Dit is een onderzoek naar het effect van paracetamol op kwaliteit van leven, functioneren en zorgafhankelijkheid bij mensen met matige tot zeer ernstige dementie.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief vanuit het netwerk.

190507 Arf 006

High potentials program van Topcare

Saffier werkt er hard aan om binnenkort toe te treden tot het High Potentials Program van Stichting Topcare. Topcare heeft als doel de zorg binnen de verpleeghuissector en hiermee de kwaliteit van leven van de cliënten continu te verbeteren. Daarom zet Stichting Topcare zich in voor het ontwikkelen van een onderzoekscultuur in de langdurige zorg: systematische kennisontwikkeling en effectiviteitsmeting door onderzoek in relatie tot de dagelijkse zorgpraktijk. Om zorgorganisaties hierbij te ondersteunen, informeert en adviseert Stichting Topcare zorgorganisaties en certificeert afdelingen die gespecialiseerd zijn in bepaalde doelgroepen. Voor de geriatrische revalidatiezorg is Saffier inmiddels toegetreden tot het High Potentials Program van Topcare. Dit is de voorbereidende fase om in aanmerking te kunnen komen voor het Topcare Predicaat. Het doel van Saffier is dat wij ons in 2019 kunnen aanmelden voor een succesvolle proefvisitatie van Topcare. Wij leggen de lat hoog, maar het is een mooie ambitie. Dat wij inmiddels in regio Haaglanden de op één na grootste aanbieder zijn van de GRZ helpt daar ook bij. Want hoe groter je bent als aanbieder van de GRZ, hoe interessanter het is voor ketenpartners (zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen) om samenwerking op dit gebied verder te versterken!

Wetenschappelijke Onderzoekscommissie

Saffier heeft een Wetenschappelijke Onderzoekscommissie. Het doel van de commissie is onderzoek en evidence-based werken te stimuleren binnen Saffier. Het gaat om onderzoek en evidence-based werken binnen de zorg en behandeling op de gebieden: geriatrische revalidatie, Syndroom van Korsakov, dementie en palliatieve zorg. Op deze gebieden wil Saffier de expertise vergroten en deze expertise beschikbaar stellen.

Saffier doen graag mee met onderzoek van diverse kennisinstituten en we doen ook zelf onderzoek met anderen. De onderzoeken zijn gericht op de bovengenoemde gebieden en dragen bij aan verbetering van de kwaliteit van zorg wat betreft aandacht, betekenis en zorg van nu en de toekomst. De commissie zoekt samenwerking en initiatieven, stimuleert medewerkers dit ook te doen en de commissie maakt afwegingen of onderzoeken wel of niet doorgang kunnen vinden.

Daarnaast zijn we nieuwsgierig en leergierig en de commissie steunt dit door het delen van kennis en het stimuleren van het stellen van vragen die kunnen leiden tot (wetenschappelijk) praktijkonderzoek.

De commissie bestaat uit diverse medewerkers met verschillende professies en achtergronden binnen onze organisatie en een afgevaardigde van het Universitair Netwerk Zuid-Holland Noord.


De WOC is in 2019 opnieuw ingesteld en vanaf het najaar zal de WOC uitkomsten en plannen van onderzoek delen. De vergaderingen van de WOC zijn openbaar voor medewerkers van Saffier. Contact? Graag! Via WOC@saffiergroep.nl.

Arf1418

Opleidingsexpertise Saffier

Saffier is vooruitstrevend op het gebied van opleidingen! Sinds begin 2017 hebben wij Blended Learning ingevoerd, waarbij we gebruik maken van digitaal (werkplek)leren. Door E-learning krijgen medewerkers meer regie over hun eigen ontwikkeling en bovendien is het een efficiënte manier om op snelle, maar grondige wijze kennis en kunde actueel te houden.

Omdat wij onze kennis graag willen delen kunnen ook andere zorginstellingen gebruik maken van de opleidings-en bijscholingsexpertise van Saffier.

Bijscholing voor uw zorgmedewerkers
Bij Saffier regelt u bijscholingen op het gebied van gezondheidszorg voor andere instellingen ten aanzien van:

 • De Wet BIG

 • Basiszorg

 • Transfertechnieken

 • Agressietrainingen

 • Zorg voor Korsakovpatiënten

 • Omgang met dementerende cliënten

 • Werkbegeleiding

 • Passiviteiten van het dagelijks leven

 • Workshops, zoals afasie, rolstoelgebruik, hoortoestellen en hun onderhoud, etc.

Saffier heeft een geregistreerde coach in dienst die coachingstrajecten individueel en in teamverband verzorgt. U kunt ook bij ons terecht voor opleidingsadviezen.

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd in de opleidingsexpertise van Saffier? U kunt meer informatie opvragen of uw organisatie aanmelden via de afdeling Personeelszaken.

Informatie en aanmelden opleidingen

070 - 449 30 53 Stuur een mail